Diseny web

Disseny de pàgines web per assolir els teus objectius.

Dissenyem la teva pàgina web en funció del sector d’activitat, públic objectiu i objectius.

Dissenyem les pàgines web perquè comuniquin, convencin als visitants i es posicionin correctament.

Les pàgines web han d’estar actualitzades i ser comercialment eficaces. Per això a Oweb construïm els llocs web, redactem textos i creem els recursos visuals, botons i crides a l’acció, perquè la pàgina web aconsegueixi els seus objectius, sense distraccions gratuïtes.

Landing page: la pàgina web de conversió

Una landing page és una pàgina web que ha estat creada amb un únic objectiu: convertir les visites en potencials clients (leads) o qualsevol altre objectiu fixat.

En només uns segons hem de convèncer al visitant perquè segueixi a la pàgina i continuï. La landing page augmenta significativament els resultats amb relació a altres tipus de pàgina i llocs web.

Comerç electrònic

Som professionals del comerç electrònic i la venda a distància.

Dissenyarem la teva botiga de comerç electrònic a partir d’uns criteris d’usabilitat i redacció de textos provats durant anys, per assegurar la màxima conversió en vendes.

T’ajudem a crear un lloc de comerç electrònic amb un disseny únic i original, que potenciï la marca i se centri en la venda dels teus productes i serveis.